APPIA GROUP continua creixent: Obrim nova oficina a Madrid!

Com treure el màxim partit a la gestió de flotes intel·ligent en logística?

El sector de la logística és cada cop més vast i complex, per la qual cosa la gestió eficient de cada part de la cadena de subministrament ha esdevingut un repte constant. Per sort, el sector està cada cop més connectat i tecnològicament avançat, cosa que facilita l’optimització de punts clau com la flota logística.

Què és la gestió de flotes intel·ligent?

De manera molt resumida, la gestió de flotes intel·ligent implica l’ús de tecnologia avançada, com ara dispositius GPS, telemetria, anàlisi de dades i programari de gestió, per monitoritzar, rastrejar i optimitzar el rendiment dels vehicles en una flota.

Aquestes solucions proporcionen a les empreses una visibilitat en temps real dels seus actius mòbils, permetent prendre decisions informades i ràpides per millorar l’eficiència operativa.

Beneficis de la gestió de flotes intel·ligent

La implementació de solucions intel·ligents en la gestió de flotes no només optimitza els processos, sinó que també millora la seguretat, redueix costos i promou la sostenibilitat. En quins aspectes concrets hi influeix?

 • Optimització de rutes: Els algorismes avançats de planificació de rutes ajuden les empreses a trobar la ruta més eficient per a cada vehicle, minimitzant el temps de viatge i reduint els costos de combustible.
 • Manteniment predictiu: Els sensors integrats als vehicles poden recopilar dades en temps real sobre el rendiment del motor, la pressió dels pneumàtics i altres paràmetres clau. Això permet als equips de manteniment identificar i abordar els problemes abans que fallin, cosa que redueix el temps d’inactivitat no planificat.
 • Millora de la seguretat: Poden monitoritzar el comportament del conductor, com la velocitat, l’acceleració brusca i la frenada sobtada, i proporcionar retroalimentació en temps real per promoure hàbits de conducció segurs.
 • Reducció de costos: En optimitzar les rutes, millorar-ne el manteniment i promoure la conducció segura, les empreses poden reduir significativament els costos operatius, inclosos els relacionats amb el combustible, el manteniment i l’assegurança.
 • Sostenibilitat ambiental: En reduir el consum de combustible i les emissions de carboni associades, la gestió de flotes intel·ligent ajuda les empreses a complir els seus objectius de sostenibilitat i reduir-ne l’impacte ambiental.
 • Millora de la informació i l’atenció al client: Els sistemes de gestió de flotes permeten fer un seguiment en temps real de la ubicació de la mercaderia, una informació molt útil a qualsevol punt de la cadena de subministrament, però especialment important si parlem d’usuari final.

Com implementar de forma exitosa una gestió de flotes intel·ligent?

Perquè el sistema de gestió de flotes intel·ligent sigui realment eficient i cobreixi totes les necessitats de l’empresa, és recomanable seguir certs passos:

 1. Avaluar adequadament les necessitats: Cada empresa i sector poden tenir unes necessitats logístiques específiques; a més, hem de tenir en compte les previsions d’expansió i creixement com a mínim a curt i mig termini, per seleccionar les solucions tecnològiques més adequades.
 2. Seleccionar la tecnologia: Un cop hem definit les necessitats, hem d’investigar i seleccionar les eines i plataformes tecnològiques que s’hi adaptin millor, tenint en compte factors com l’escalabilitat, la integració i la facilitat d’ús.
 3. Formar el personal: Proporcionar capacitació adequada als empleats sobre com utilitzar les noves tecnologies i fomentar-ne l’adopció garantirà una implementació reeixida.
 4. Avaluació contínua: És molt recomanable fer avaluacions periòdiques del rendiment del sistema i recopilar comentaris dels usuaris per identificar àrees de millora i optimització.

Tecnologies per implementar un sistema de flotes intel·ligent

En implementar un sistema de gestió de flotes intel·ligent, les empreses han de seleccionar amb cura les tecnologies adequades que satisfacin les seves necessitats específiques i assegurar-se que aquestes tecnologies estiguin integrades de manera efectiva. Algunes de les tecnologies més utilitzades són:

 • Dispositius GPS i telemetria: Els dispositius GPS són fonamentals per rastrejar la ubicació dels vehicles en temps real. La telemetria complementa aquesta funció en recopilar dades sobre el rendiment del vehicle, com ara la velocitat, el consum de combustible, la temperatura del motor i altres paràmetres rellevants.
 • Programari de gestió de flotes: Ens permet recopilar, emmagatzemar i analitzar les dades recopilades pels dispositius GPS i de telemetria, i proporciona als gestors de flotes una interfície centralitzada per monitoritzar el rendiment de la flota, planificar rutes, programar manteniment i generar informes .
 • Comunicacions sense fil: Són essencials per transmetre dades entre els vehicles i la plataforma de gestió de flotes. Això permet una comunicació en temps real i una supervisió contínua de la flota fins i tot quan els vehicles estan en moviment.
 • Sensors integrats en vehicles: Recopilen dades sobre el rendiment del motor, la pressió dels pneumàtics, la temperatura ambient i altres paràmetres rellevants. Aquestes dades són fonamentals per al manteniment predictiu i l’optimització del rendiment dels vehicles.
 • Algorismes de planificació de rutes: Utilitzen dades de trànsit en temps real, condicions climàtiques i restriccions de càrrega per calcular les rutes més eficients i minimitzar els temps de viatge i els costos operatius.
 • Sistemes de monitorització de conductors: Utilitzen tecnologia com a càmeres, sensors d’acceleració i frenada, i programari d’anàlisi de comportament per monitoritzar el comportament del conductor i promoure una conducció segura i eficient.
 • Integració amb altres sistemes: És important que el sistema de gestió de flotes estigui integrat amb altres sistemes, com ara el programari de gestió de magatzem, per garantir una operació fluida i una comunicació eficient.

En resum, en aprofitar les últimes tecnologies per gestionar la flota de transport, poden optimitzar les seves operacions, millorar la seguretat i reduir costos alhora que són més sostenibles, cosa que és cada vegada més estratègica en un entorn tan competitiu i canviant com el sector logístic.

Entrades relacionades

Últimes entrades

El sistema Poka Yoke, creat per Shigeo Shingo, busca evitar errors en processos productius. Es basa a dissenyar processos i productes que minimitzin equivocacions, i

APPIA GROUP by VGG presenta el 10 d’abril del 2024 a les seves oficines de Barcelona, la nova versió d’APPIA.edia. Una innovadora plataforma en línia