APPIA GROUP continua creixent: Obrim nova oficina a Madrid!

Política de privacitat

Política de privacitat

Amb l’objectiu de complir els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, APPIA GROUP by VGG, SL informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:
Tota la informació que rebi APPIA GROUP by VGG, SL serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és emprada exclusivament per APPIA GROUP by VGG, SL amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en que APPIA GROUP by VGG, SL estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a APPIA GROUP by VGG, SL els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, així com oposició o limitació al tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adeçat a APPIA GROUP by VGG, SL, C/ Viladomat 124 ppal 2ª – 08015 Barcelona, o bé trametent-lo per mail a l’adreça dpo@appiagroup.io o per fax al número (+34) 93 451 76 69 tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

APPIA GROUP by VGG, SL guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. APPIA GROUP by VGG, SL complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, i totes les disposicions posteriors).