La importància de la integració d’un software SGA

La sintonia és essencial en qualsevol empresa, tant entre les persones que integren l’equip, com entre aquest equip i els clients, proveïdors i partners. Aquesta sintonia facilita la comunicació, les relacions i la productivitat del dia a dia. En aquest sentit, un software no és diferent. La integració de sistemes com l’SGA, és a dir, que la connectivitat i l’intercanvi d’informació siguin fluids i sense errors, també és un vessant fonamental per a les empreses logístiques, d’emmagatzematge i de transport.

Quins avantatges té la integració d’un SGA?

Tots som conscients que, per a una empresa, l’eina de software definitiva i absoluta no existeix. Per aquest motiu la solució més eficient sempre passa per la integració de diferents softwares que treballen de forma connectada, encara que tinguin finalitats diferents i no estiguin desenvolupats sobre la mateixa plataforma. Què aconseguim amb la integració dels sistemes?

  • Una infraestructura de software totalment adaptada a les necessitats de cada empresa, tant en funcionalitats com en cost.
  • Millora de la productivitat, en evitar la duplicació de tasques, simplificar els processos i millorar la comunicació entre diferents departaments de l’empresa, i entre l’empresa, proveïdors i clients.
  • Millora de l’atenció al client, en tenir tota la informació actualitzada pràcticament en temps real, un acurat seguiment de la traçabilitat, i una millor coordinació amb empreses proveïdores o partners.
  • Estalvi de costos, tant en la inversió en els sistemes en si, com costos interns en evitar errors i duplicació de tasques.
  • Mejora en la toma de decisiones estratégicas, al tener toda la información agrupada, podemos realizar un análisis más preciso de los datos y extraer conclusiones sin sesgos. Además, permite detectar puntos de mejora e incluso oportunidades de negocio.

Quins sistemes integrem?

Pel que fa a un SGA, s’integra amb diferents sistemes, tant propis com d’altres operadors externs:

  • ERP de l’operador logístic. Aquesta connexió permet enllaçar l’ERP amb la facturació, per així obtenir-la automàticament i evitar endarreriments i errors.
  • ERP del client o botiga online. Amb aquesta integració podem controlar els avisos de compres, comandes, devolucions, i confirmar els diferents estats. Guanyem en agilitat, en tenir la informació coordinada amb el client en temps real.
  • Agències de transport. En integrar el seu sistema, l’SGA els proporciona les expedicions. Al seu torn, l’empresa de transport ens dona la informació necessària per generar les etiquetes, i reporta l’estat de les expedicions perquè tant l’operador logístic com el client n’estiguin informats.
  • Sistemes perifèrics, com per exemple armaris verticals, carrusels, arcs RFID i bàscules. Amb aquesta integració aconseguim ser més àgils en el dia a dia, evitem haver de duplicar informació entre altres sistemes.

Un altre aspecte crucial a l’hora d’integrar un software SGA és l’equip de desenvolupadors que hi ha al darrere. Un equip motivat i altament preparat ens facilitarà tenir el sistema sempre actualitzat, incorporar-hi noves funcionalitats a mesura que les necessitem i, en definitiva, comptar amb un sistema eficient per a la nostra activitat diària.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

Entrades relacionades

Últimes entrades

La integració de sistemes com l’SGA, és a dir, que la connectivitat i l’intercanvi d’informació siguin fluids i sense errors, és un vessant fonamental per a les empreses logístiques, d’emmagatzematge i de transport.

La gestió d’un magatzem és essencial per a moltes empreses de logística i distribució, entre altres sectors.