APPIA GROUP continua creixent: Obrim nova oficina a Madrid!

Com s’aplica la intel·ligència artificial a la logística?

La tecnologia, i en concret la intel·ligència artificial i el Big Data, estan canviant radicalment la manera com entenem la logística. Tot i que moltes de les aplicacions d’IA a la logística són encara incipients, ja no hi ha cap dubte que aquesta tecnologia s’acabarà consolidant i, en gran mesura, sent una de les palanques transformadores del sector.

Per què és possible fer aquesta afirmació tan categòrica? Un dels principals avantatges de la intel·ligència artificial és que permet donar resposta precisament als reptes a què s’enfronta aquest sector amb l’auge de l’e-commerce, l’augment dels costos de distribució i d’emmagatzematge, i la complexitat creixent de la cadena de subministrament, especialment a l’anomenada “última milla”, on es concentren la majoria de costos i incidències dels lliuraments i devolucions.

El sector logístic necessita eines cada cop més sofisticades, complexes i precises per optimitzar la seva activitat, i millorar la rendibilitat i l’eficiència en tots els punts del procés. I aquí és precisament on entra en joc la IA.

Què aporta la intel·ligència artificial a la logística?

En primer lloc, cal remarcar que intel·ligència artificial i Big Data van de la mà, almenys pel que fa als beneficis per al sector logístic. Així, la intel·ligència artificial ens permet disposar de suficients dades en temps real per tenir una perspectiva detallada i completa de la realitat de la cadena de subministrament. A partir d’aquí, no només podem prendre decisions estratègiques sobre què està passant, sinó potser l’aspecte més important, podem predir amb una increïble precisió el comportament dels mercats, les incidències, els pics de demanda, les estacionalitats…

De manera molt simplificada, podríem dir que la principal aportació de la IA a la logística és la seva capacitat d’anàlisi predictiva, que permet anticipar-se als canvis i imprevistos, i per tant millorar l’eficiència de tota la cadena de subministrament.

Beneficis de la intel·ligència artificial en logística

Segons un estudi de McKinsey & Co., la logística és el segon sector a nivell mundial que més es pot beneficiar de la IA, només per darrere del sector turístic: El potencial de millora en l’eficiència del sector és del 89%. Quins són els beneficis principals que pot aportar?

  1. Millora de l’eficiència.
  2. Increment de la productivitat.
  3. Reducció dels errors i imprevistos.
  4. Estalvi de costos.
  5. Millora de l’entorn laboral.
  6. Millora de la relació i la comunicació entre proveïdor i client, i entre aquest i el client final.

Tot i això, només un 21% de les companyies han integrat automatització per IA en el seu negoci a gran escala, cosa que implica que queda molt marge per a la millora.

Aplicacions de la intel·ligència artificial a la logística

La intel·ligència artificial té infinitat d’aplicacions en múltiples sectors, inclosa la logística, i segurament moltes ni s’han començat a explorar. Aquí recollim alguns dels exemples més estesos, que empreses logístiques pioneres ja estan implementant:

1. Magatzems automatitzats

La IA, combinada amb altres tecnologies com els softwares de gestió de magatzem i la robòtica, permet optimitzar la gestió del magatzem automatitzant tasques com el transport, la col·locació o el picking de les referències que es reben.

2. Agilització de la cadena de subministrament

Pel que fa a la cadena de subministrament, la IA automatitza processos com la gestió de l’estoc i, per descomptat, permet la traçabilitat del producte en temps real. També es pot aplicar per digitalitzar tasques, per exemple, aplicant el processament de llenguatge natural a la lectura de factures, números d’albarà, packing lists…, cosa que agilitza enormement la paperassa a la recepció i expedició de mercaderies.

3. Coordinació del transport

Un altre dels usos més estesos de la IA en logística és l’optimització de les rutes de transport, tant a l’organització inicial com en temps real, evitant als transportistes rutes que presenten incidències i oferint alternatives òptimes per fer lliuraments més ràpids. Això també permet ser més eficients en el consum de combustible i, per tant, reduir tant els costos com l’impacte mediambiental del transport.

Així, ja no sembla una qüestió de si la intel·ligència artificial s’aplica en logística o no, sinó de quan. Hem d’aprofitar al màxim les dades disponibles, assegurar-nos la qualitat, i comptar amb sistemes que ens permetin treure el màxim profit a aquesta informació. Com va dir Lisa Joy, «avui dia, la idea de la IA ja no és ciència ficció, sinó un fet científic».

Entrades relacionades

Últimes entrades

A la logística actual, la gestió eficient de l’inventari és més important que mai. Es gestionen infinitat de referències, l’origen i la destinació dels productes

Quan parlem de reptes en logística solen venir al cap l’eficiència i la rapidesa, que són fonamentals en un context tan globalitzat com l’actual, però