L’equip d’APPIA GROUP us desitja unes bones festes!

SGM i ERP: Diferències, Integració i Beneficis

Moltes vegades hem parlat sobre la importància de la implementació d’un programari de gestió de magatzem (SGM) per automatitzar processos dins del magatzem, de manera que aconseguim mitigar les incidències del dia a dia causades per errors humans.

Tot i això, és crucial recordar que un magatzem no opera de manera aïllada, sinó que està estretament vinculat a la resta de l’empresa. És comú que necessitis integrar el teu nou SGM amb el sistema de Planificació de Recursos Empresarials o ERP ja existent. Si estàs pensant com fer-ho, a APPIA GROUP tenim la solució, fa 30 anys que desenvolupem i millorem de forma contínua el nostre propi programa d’SGM, que s’integra perfectament amb els diversos ERP del mercat.

L’ERP és el programari encarregat de controlar i coordinar tots els processos a l’empresa, abastant àrees com màrqueting, vendes, gestió de recursos humans, atenció al client, control de qualitat i aspectes financers, entre d’altres. La integració entre SGM i ERP és fonamental per assegurar una operativa fluida i una visió holística de tots els aspectes del negoci.

Per altra banda, el Sistema de Gestió de Magatzem (SGM) és un programari altament especialitzat en l’àmbit logístic, en el cas d’APPIA GROUP aquest programa propi ha estat nodrit de l’experiència obtinguda al llarg de les diferents integracions executades durant gairebé tres dècades.

Gràcies al nostre SGM és possible exercir un control total sobre aspectes crítics com l’inventari, les entrades i sortides de mercaderies, i les comandes i les ubicacions, entre d’altres. Cal destacar que també s’encarrega d’administrar les automatitzacions implementades, i optimitzar així totes les operacions amb l’objectiu d’estalviar temps i recursos financers.

En conseqüència, és imperatiu que la comunicació i la coordinació entre els dos programes sigui absolutament perfecta, ja que operaran en contínua sinergia, compartint informació de manera constant. La correcta integració entre l’SGM i l’ERP garanteix l’efectivitat dels processos empresarials, maximitzant l’eficiència i afavorint la presa de decisions basades en dades actualitzades i precises.

Diferència entre SGM i ERP

Quines són les diferències entre un SGM i ERP a nivell d’ús i quines funcionalitats es poden trobar a cadascun dels programes?

Hem de tenir present que, a nivell d’ús, un SGM (Sistema de Gestió de Magatzems) i un ERP (Enterprise Resource Planning) són dos tipus de sistemes empresarials que aborden diferents aspectes de la gestió i l’operació d’una empresa.

Sistema de Gestió de Magatzems (SGM)

L’SGM se centra específicament en la gestió i el control de les operacions dins del magatzem o dipòsit d’una empresa. El seu objectiu principal és optimitzar el flux de mercaderies, mantenir la visibilitat dels inventaris i millorar l’eficiència en les operacions d’emmagatzematge.

Funcionalitats típiques:

 • Recepció i descàrrega de mercaderies: Permet registrar l’entrada de productes al magatzem i la ubicació a l’inventari.
 • Ubicació i picking: Ajuda a identificar la ubicació dels productes dins del magatzem i gestionar el procés de recollida de productes per a les comandes.
 • Control d’inventari: Porta un registre actualitzat de les existències i evita faltants o excessos d’inventari.
 • Packing i etiquetatge: Facilita el procés de preparació i etiquetatge dels productes per enviar-los.
 • Control de qualitat: Permet fer inspeccions i seguiment de l’estat dels productes emmagatzemats.
 • Gestió de devolucions: Administra el procés de devolució de productes i la seva reintegració a l’inventari.

Enterprise Resource Planning (ERP)

L’ERP és un sistema integrat que abasta múltiples àrees funcionals d’una empresa, com ara finances, recursos humans, vendes, compres, producció, entre d’altres. L’objectiu principal és proporcionar una visió holística i unificada de tots els processos de l’empresa.

Funcionalitats típiques:

 • Gestió financera: comptabilitat, pressupostos, facturació, control de costos, etc.
 • Gestió de recursos humans: registre d’empleats, nòmina, administració de talent, capacitació, etc.
 • Gestió de vendes i CRM: seguiment de clients, control de comandes, gestió d’oportunitats, etc.
 • Gestió de compres i proveïdors: Control de comandes a proveïdors, recepció de mercaderies, pagaments, etc.
 • Gestió d’inventari: Control d’existències a múltiples ubicacions, gestió de lots, seguiment de moviments, etc.
 • Planificació de la producció: Programació de la producció, control de la cadena de subministrament, optimització de recursos, etc.

Mentre l’SGM s’enfoca a la gestió eficient del magatzem i el control d’inventaris, l’ERP abasta un espectre més ampli d’àrees empresarials i cerca integrar i coordinar totes les funcions per millorar l’eficiència i la presa de decisions en tota l’organització. Depenent de les necessitats i la mida duna empresa, podria ser apropiat implementar-ne un o altre o fins i tot ambdós sistemes de manera conjunta per a una gestió completa i efectiva.

Per tant, l’elecció entre un Sistema de Gestió de Magatzems (SGM) i un Enterprise Resource Planning (ERP) depèn de les necessitats específiques de l’empresa i la naturalesa de les seves operacions.

Experiència amb SGA vs. ERP

A continuació, fem algunes consideracions per ajudar-te a decidir quan és millor fer ús d’un SGM davant d’un ERP:

 1. Enfocament a la logística: Si la teva principal preocupació és millorar l’eficiència i la precisió de les operacions d’emmagatzematge, com el control d’inventari, el picking i el packing, un SGA és l’elecció adequada. Especialment si el teu negoci té un magatzem on es gestiona una gran quantitat de productes.
 • Necessitat d’optimització del magatzem: Si el teu magatzem és complex i requereix un control rigorós de la ubicació dels productes, la rotació d’inventaris, i la gestió de devolucions, un SGM proporcionarà les eines específiques per administrar aquestes tasques de manera efectiva.
 • Integració amb altres sistemes: Si ja tens un ERP, però necessites una gestió més especialitzada i detallada del magatzem, pot ser més eficient integrar un SGM amb el teu ERP existent.

En molts casos, una empresa es pot beneficiar dels dos sistemes: un ERP per gestionar els processos globals i un SGM per millorar les operacions internes i l’eficiència del magatzem.

Sistemes de connexió entre SGA i ERP

Per establir la connexió entre un ERP i un programari de logística o SGM, és essencial disposar duna interfície o API (Interfície de Programació dAplicacions) que possibiliti l’intercanvi fluid dinformació entre ambdós sistemes.

Això no obstant, aquesta integració també es pot dur a terme de manera nativa, cosa que significa que el programari de logística s’integra directament i és compatible amb l’ERP. Una altra alternativa és utilitzar eines d’integració com ETL (Extracció, Transformació i Càrrega) o middleware per facilitar el procés d’interconnexió.

Quins circuits cal integrar entre l’SGA i l’ERP?

La integració entre el Sistema de Gestió de Magatzem (SGM) i el Sistema de Planificació de Recursos Empresarials (ERP) és crucial per assolir una gestió eficient i coordinada de tota la cadena de subministrament i operacions empresarials. En connectar tots dos sistemes, s’assegura el flux d’informació en temps real, cosa que permet una presa de decisions més ràpida i precisa. Els circuits clau que cal integrar entre l’SGM i l’ERP són:

 • Inventari i control d’estoc: La sincronització de l’inventari és essencial per evitar problemes de sobrestock o desproveïment. La informació sobre l’estoc disponible al magatzem ha de ser actualitzada a l’ERP perquè es pugui utilitzar en la planificació de compres, vendes i producció.
 • Processament de comandes: La integració del procés de comandes entre l’SGM i l’ERP garanteix que les ordres de venda siguin capturades i processades correctament. Des de la recepció de la comanda a l’SGA fins a la facturació i seguiment a l’ERP. Tota la informació ha de fluir automàticament i sense errors.
 • Moviment de mercaderies: Els moviments de mercaderies dins del magatzem, com ara recepció, ubicació, picking i packing s’han de reflectir instantàniament a l’ERP. D’aquesta manera, es mantenen actualitzats els registres d’existències i es poden fer els ajustaments adients en la planificació.
 • Informació de clients: La informació rellevant dels clients, com ara dades de contacte, historial de compres i preferències, ha de ser compartida entre l’SGM i l’ERP. Això permet una atenció personalitzada i una gestió més efectiva de la relació amb els clients.
 • Informes i anàlisi: La integració de dades entre l’SGM i l’ERP proporciona una visió holística del rendiment del magatzem i el seu impacte a la resta de l’empresa. Els informes i les anàlisis generades a partir d’aquesta integració permeten una presa de decisions informada i estratègica.
 • Flux financer: La integració del flux financer és essencial per assegurar que les dades relacionades amb la facturació, pagaments i comptabilitat estiguin correctament reflectides tant a l’SGM com a l’ERP.

La integració fluida d’aquests circuits entre l’SGM i l’ERP elimina la necessitat de fer tasques manuals, evita errors i retards, i millora l’eficiència i la productivitat a tota la cadena de subministrament i operacions empresarials. És important comptar amb una integració segura i ben implementada per aprofitar al màxim els beneficis que ofereixen aquests dos sistemes treballant en conjunt.

Quins són els ERP més utilitzats?

Com hem comentat, el programa de SGM propi d’APPIA GROUP té la capacitat d’integrar-se amb multitud d’ERP. Quins són alguns dels més coneguts i utilitzats en el mercat?

 • SAP Business One
 • Oracle
 • Sage 200
 • Sage 50
 • Sage Murano
 • JDE
 • Microsoft Dynamics NAV
 • Odoo

L’SGM d’APPIA GROUP es pot integrar amb tots els ERP esmentats, entre molts altres. Tanmateix, aquesta integració no és possible de manera nativa. Tens cap dubte? El nostre equip d’experts et pot ajudar a decidir quina és la millor integració possible.

Beneficis d’integrar un programari de logística (SGM) amb un ERP

Més control: això és possible en centralitzar tota la informació en un sistema únic, fet que ofereix l’avantatge de facilitar el seguiment i control de la cadena de subministrament.

Reducció d’incidències: la integració de dades és una reducció significativa d’errors de comunicació i duplicitat d’informació, cosa que es tradueix en una millora notable en la qualitat de les dades.

Optimització de recursos: l’adopció d’aquest enfocament també condueix a un estalvi substancial de temps i recursos gràcies a l’automatització de processos i l’eliminació de tasques manuals redundants, fet que permet optimitzar l’ús dels recursos disponibles.

Visió estratègica: un altre benefici clau rau en una millor presa de decisions, ja que es té accés a informació actualitzada, cosa que proporciona una base sòlida per prendre decisions informades. Això no només millora l’eficiència operativa, sinó que també augmenta la competitivitat de l’empresa en el mercat.

APPIA GROUP té el millor SGM per integrar el teu ERP

APPIA GROUP compta amb el seu propi programari de sistema de gestió de magatzem, un referent al sector logístic per la seva experiència, capacitats avançades i personalització a diversos clients i sectors empresarials.

La integració del nostre programa de SGM amb el teu ERP permetrà optimitzar la gestió empresarial i millorar l’eficiència a tota la cadena de subministrament. Per això, A APPIA GROUP, després de tres dècades al sector de la logística, especialment dels SGM, sabem que la flexibilitat de l’SGM és clau, per això el nostre programari de gestió del magatzem s’integra sense problemes amb qualsevol ERP.

Imagina tenir el control absolut de la teva cadena de subministrament amb una solució que s’adapta perfectament a la teva empresa. Amb APPIA GROUP, aquesta visió es fa realitat. El nostre SGM està dissenyat per simplificar les operacions logístiques, augmentar l’eficiència i potenciar la productivitat del teu negoci.

El nostre equip d’experts en programari està preparat per agafar les regnes i proporcionar-te una solució perfectament adaptada a les teves necessitats. Analitzarem minuciosament el teu cas per oferir-te les opcions més eficients i fluides, sense complicacions innecessàries!

Entrades relacionades

Últimes entrades

La cadena de subministrament juga un paper essencial a l’activitat diària de milions de persones i empreses. Només cal recordar els problemes que s’han generat

Moltes vegades hem parlat sobre la importància de la implementació d’un programari de gestió de magatzem (SGM) per automatitzar processos dins del magatzem, de manera